Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förskoleklass

Från och med läsåret 2018/2019 är förskoleklassen obligatorisk. Det betyder att det råder skolplikt och närvaro under den tiden förskoleklassens verksamhet pågår. Undervisningen i förskoleklass syftar till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Förskoleklassen är en bro mellan förskola och skola som ska bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande och förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Vår förskoleklass håller till i den nedre delen av skolan med en begränsad skolgård som erbjuder rörelse och lek och med skogen precis intill. Lek och lärande går hand i hand med stort fokus på att utveckla den grundläggande läs- och skrivförmågan, matematiken samt kunskaper om natur och samhälle. Rörelse, skapande arbete och musik är viktiga delar under en vecka i förskoleklass.

Alla elever ska få möjlighet att utveckla goda kamratrelationer oh bli trygga i sin grupp tillsammans med elever och lärare. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla tilltro till sin egen förmåga och att samarbeta med andra och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.