Förskoleklass

På Almekärrsskolan finns tre förskoleklasser - Förskoleklass A, Förskoleklass B och Förskoleklass C som tillhör skolenhet 1 med Anna Wingård Eriksson som rektor.

Våra gemensamma värdegrundsord är trygghet, respekt, gemenskap, ansvar och ärlighet. Dessa, tillsammans med vårt arbete med EQ (emotionell intelligens), genomsyrar vår verksamhet.

Det viktigaste i sexårsverksamheten är att barnen ska finna sin plats i gruppen, fungera i det sociala samspelet och ges möjlighet att utveckla sin fantasi. Eleverna ska på ett lekfullt och lustfyllt sätt lära sig språk, matematik, motorik mm.Barn i skogenFoto av: Moa Fallermo

Vi har en stimulerande miljö för utelek med fotbollsplan, lekplatser och närhet till skogen där barnen kan bygga kojor.