Förskoleklass

På Almekärrsskolan finns tre förskoleklasser - Korpen, Falken och Tärnan som till hör skolenhet 1 med Anna Wingård Eriksson som rektor .

Våra gemensamma värdegrundsord är trygghet, respekt, gemenskap, ansvar och ärlighet. Dessa tillsammans med vårt arbete med EQ (emotionell intelligens) genomsyrar vår verksamhet.

Det viktigaste i sexårsverksamheten är att barnen ska finna sin plats i gruppen, fungera i det sociala samspelet, ges möjlighet att utveckla sin fantasi. Eleverna ska på ett lekfullt och lustfyllt sätt lära sig språk, matematik och motorik mm.Barn i skogenFoto av: Moa Fallermo

Vi har en stimulerande miljö för utelek med fotbollsplan, lekplatser och närhet till skogen där barnen kan bygga kojor.