Falken

Det viktigaste i sexårsverksamheten är att barnen ska finna sin plats i gruppen, fungera i det sociala samspelet, ges möjlighet att utveckla sin fantasi, få bearbeta sin vardag och att på ett lekfullt och lustfyllt sätt lära sig språk, matematik och motorik.