Almekärrsskolans fritidshem

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem är för elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

På Almekärsskolan finns fyra stycken fritidshemsavdelningar:

  • Korpen där förskoleklass eleverna går
  • Mellangårdens fritidshem där eleverna i årskurs 1 går
  • FritidsbarnNorgårdens fritidshem där eleverna i årskurs 2 går
  • Sörgårdens fritidshem där eleverna i årskurs 3 går

Målet för fritidshemmen är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, genom att låta lek och skapande ta stor plats i verksamheten. De tränas i att ta eget ansvar och göra egna val under sin dag på fritidshemmet.

Korpen är skolans öppningsavdelning. Från kl. 07.00  öppnar även Falken och Tärnan. Varje avdelning stänger kl.16.45 då kvarvarande elever går till Svalans fritidshem som är öppet till kl. 18.00.

Läs mer om avdelningarna genom att klicka på respektive rubrik i vänstermenyn.