Almekärrsskolans fritidshem

Lerums kommun erbjuder fritidshem för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Fritidshem är för elever från förskoleklass till och med årskurs 3.

På Almekärsskolan finns fyra stycken fritidshemsavdelningar:

  • Förskolans fritids
  • Fritids åk 1
  • FritidsbarnFritids åk 2
  • Fritids åk 3

Målet för fritidshemmen är att erbjuda eleverna en meningsfull fritid, genom att låta lek och skapande ta stor plats i verksamheten. De tränas i att ta eget ansvar och göra egna val under sin dag på fritidshemmet.

Förskolans fritids är skolans öppningsavdelning. Från kl. 07.00  öppnar de övriga fritidshemmen. Varje avdelning stänger kl.16.45 då kvarvarande elever går till Förskolans fritidshem som är öppet till kl. 18.00.

Läs mer om avdelningarna genom att klicka på respektive rubrik i vänstermenyn.