Måsen

Måsens fritidshem

På Måsens fritidshem går elever från klasserna 2B samt 3B.

Våra öppettider är från skoldagens slut till kl. 16.45.

 Telefon: 0302- 52 10 49

 Vi som arbetar här:

  • Jenny Hansson
  • Tom Hammar