Fritidsklubb

Fritidsklubben är en öppen verksamhet vilket innebär att barnen inte är inskrivna i någon omsorg utan kan komma och gå efter intresse och vid behov. Våra elever i åk 4 och 5 är välkomna hit.

Fritidsklubbens verksamhet bedrivs i Almekärrsskolans lokaler. Ansvarig ledare är Gökhan Mahshid som nås på telefon: 0302-186 76

Öppettider

Våra öppettider är skoldagar
måndag - fredag 14 -17
samt lovdagar 10 - 17

Måltider

På skoldagar äter vi mellanmål klockan 14.40.
Lovdagar äter vi lunch klockan 11:30 och mellanmål klockan 14:40.
Betalning för lunch och mellanmål faktureras av skolan.

Mellanmål kostar 13 kronor och lunch 32 kronor.

Välkomna till Klubben!