Elevhälsa

Inom skolhälsovårdens verksamhet finns både skolsköterska och skolläkare som är gemensamma för skolenheterna.

Skolhälsovårdens huvudsakliga arbetsuppgifter är att främja fysisk och psykisk hälsa , förebygga ohälsa och verka för sunda levnadsvanor hos barn och ungdomar. Som föräldrar/vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan när du vill ha råd om ditt barns hälsa och utveckling. Läs mer på kommunens huvudsida för skolhälsovård.

Skolsköterska

Anita Helmersson
0302-52 17 86
0703-83 95 94

Skolläkare

träffas efter överenskommelse med skolsköterskan