Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna och har ett särskilt ansvar i att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Teamet består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, elevhälsopedagog samt skolkurator. Arbetet leds av respektive skolenhets rektor.

Specialpedagog             Caroline Sunmo          telefon: 0302 - 52 13 95

Specialpedagog             Katarina Sperre           telefon: 0302 - 52 13 30

Speciallärare                 Therese Sundqvist       Telefon: 0302 - 52 15 07

Speciallärare                  Emma Johansson        telefon: 0302 - 52 16 46

Skolsköterska                Anita Helmersson       telefon: 0302 - 52 17 86

Skolpsykolog                Annika Rolandsson      telefon: 0302 - 52 13 11

Skolkurator                   Madeleine Barud           telefon: 0302 - 52 13 43

Skolläkare                     Christina Werner 

Rektorer                        Anna Wingård Eriksson  och Thomas Blomqvist