Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna och har ett särskilt ansvar i att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Teamet består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, elevhälsopedagog samt skolkurator. Arbetet leds av respektive skolenhets rektor.

Specialpedagog

Caroline Björkman telefonnummer: 0302-52 16 46

Speciallärare

Sara O Brien
Therese Sundkvist

Skolsköterska

Kristina Dalenius telefonnummer: 0302-52 13 30,

Marie Larsson telefonnummer: 0302-52 17 86

Skolläkare

 

Skolpsykolog

 Annika Rolandsson

Skolkurator

Jana Nordgren telefonnummer: 0302-52 13 43

Rektorer