Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna och har ett särskilt ansvar i att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Teamet består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, elevhälsopedagog samt skolkurator. Arbetet leds av respektive skolenhets rektor.

Specialpedagog             Caroline Sunmo          telefon: 0302 - 52 13 95

Specialpedagog             Katarina Sperre           telefon: 0302 - 52 13 30

Speciallärare                 Therese Sundqvist       föräldraledig tv

Speciallärare                  Emma Johansson        telefon: 0302 - 52 16 46

Skolsköterska                Anita Helmersson       telefon: 0302 - 52 17 86

Skolpsykolog                Annika Rolandsson      telefon: 0302 - 52 13 11

Skolkurator                   Malin Ekström             telefon: 0302 - 52 13 43

Skolläkare                     Bijan Sahebi 

Rektorer                        Anna Wingård Eriksson  och Thomas Blomqvist