Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna och har ett särskilt ansvar i att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Teamet består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, elevhälsopedagog samt skolkurator. Arbetet leds av respektive skolenhets rektor.

Specialpedagog

Caroline Björkman telefonnummer: 0302-52 16 46

Speciallärare

Therese Sundkvist telefonnummer: 0302- 52 15 07

Skolsköterska

Anita Helmersson: 0302-52 17 86

Skolläkare

 

Skolpsykolog

Malin Rolandsson telefonnummer : 0302- 52 13 11

Skolkurator

Madeleine Boström telefonnummer: 0302-52 13 43

Rektorer