Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet är gemensamt för båda skolenheterna och har ett särskilt ansvar i att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Teamet består av specialpedagog, speciallärare, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, elevhälsopedagog samt skolkurator. Arbetet leds av respektive skolenhets rektor.

Specialpedagog

Caroline Björkman telefonnummer: 0302-52 16 46
Therese Puleo
Therese Sundkvist

Speciallärare

Sara O Brien

Skolsköterska

Kristina Dalenius telefonnummer: 0302-52 13 30,

Marie Larsson telefonnummer: 0302-52 17 86

Skolläkare

Erik Bergendal

Skolpsykolog

 

Skolkurator

Jana Nordgren telefonnummer: 0302-52 13 43

Rektorer