Skola 24

Skolorna i Lerums Kommun har successivt de senaste åren infört ett nytt frånvarosystem som heter Skola24. Nu är det Almekärrsskolans tur. Vi startar upp i samband med skolstarten tisdagen den 18 augusti 2015.

Sjukanmälan:

Sjukanmälan av elev skall från den 18 augusti 2015 göras på telefon 0515-77 70 15 eller via webben www.skola24.se. Alldeles nytt är också att det finns en mobilapp som kan laddas ned för både iOS och Android. Tänk på att du måste ha aktiverat ditt konto i Skola24 för att den skall fungera. Vi rekommenderar er att använda appen.

Sjukanmälan ska göras senast kl 7.45 samma dag och görs med inmatning av elevens personnummer. Sjukanmälan gäller endast för den dag du ringer. Vid sjukdom i flera dagar måste man ringa in varje dag, eller anmäla via webben. Där kan man rapportera frånvaro för flera dagar.

Ledighetsansökan:

När det gäller att söka ledigt är det samma rutin som tidigare gäller.

Blanketten ”ledighetsansökan” (finns att hämta på Lerums hemsida) fylls i och lämnas till elevens mentor.

Vid ogiltig frånvaro:

Om en elev inte kommer till en lektion och inte är frånvaroanmäld kommer det att gå ut ett mail till vårdnadshavare som ska läsbekräftas. De vårdnadshavare som inte bekräftat ogiltig frånvaro rings upp under dagen. Det går endast ut ett mail/dag som skickas vid första lektionens slut med oanmäld frånvaro. Det kan därför finnas mer frånvaro under dagen. Vill ni ha en mer heltäckande bild av dagen så loggar ni in på skola24.