Skola 24

Skolorna i Lerums Kommun har ett frånvarosystem som heter Skola24. I systemet registrerar vårdnadshavare frånvaro och ledighet och lärare går igenom frånvaro dagligen enligt den rutin skolan har.

Sjukanmälan:

Sjukanmälan av elev ska göras på telefon 0515-777 015 eller via webben www.skola24.se eller via appen med samma namn. Tänk på att du måste ha aktiverat ditt konto i Skola24 för att den skall fungera. Vi rekommenderar er att använda appen.

Sjukanmälan ska göras senast kl 7.45 samma dag och görs med inmatning av elevens personnummer. Sjukanmälan gäller endast för den dag du ringer. Vid sjukdom i flera dagar måste man ringa in varje dag, eller anmäla via webben. Där kan man rapportera frånvaro för flera dagar.

  • Sjukanmälan engelska - 0515-777 135            
  • Sjukanmälan arabiska - 0515-777 136

Ledighetsansökan:

Ledighetsansökan görs i Skola24.se eller via blanketten ”ledighetsansökan” (finns att hämta på Lerums hemsida) som fylls i och lämnas till elevens mentor.

Vid ogiltig frånvaro:

Om en elev inte kommer till en lektion och inte är frånvaroanmäld kommer det att gå ut ett mail till vårdnadshavare som ska läsbekräftas. De vårdnadshavare som inte bekräftat ogiltig frånvaro rings upp under dagen. Det går endast ut ett mail/dag som skickas vid första lektionens slut med oanmäld frånvaro. Det kan därför finnas mer frånvaro under dagen. Vill ni ha en mer heltäckande bild av dagen så loggar ni in på skola24.