Skola 24

Skolorna i Lerums Kommun har ett frånvarosystem som heter Skola24. I systemet registrerar vårdnadshavare frånvaro och ledighet och lärare går igenom frånvaro dagligen enligt den rutin skolan har.

För att sjukanmäla eller begära ledigt se information i länken nedan