Trivselprogrammet

På Almekärrsskolan har vi beslutat att gå med i Trivselprogrammet. Med Trivselprogrammet ger vänliga och respektfulla trivselledare de andra eleverna på skolan en möjlighet till ökad aktivitet och trygghet på rasterna.

Trivselprogrammets mål är:                                                                            JPG image, 200 x 236

  • Främja ökad och mer varierande lek på rasterna
  • Hjälpa elever att bygga goda vänskapsrelationer
  • Minska konflikter mellan elever
  • Främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Vi kommer att ha cirka 30 trivselledare som utses utifrån givna kriterier.

Dessa elever har gått en utbildning tillsammans med två vuxna från skolpersonalen.

Trivselledaren har ansvaret för att ta fram och förbereda och organisera lekar och aktiviteter på långrasten samt vara med och utvärdera sina egna och andra trivselledares aktiviteter på regelbundna möten en gång i veckan.

Programmet ska bidra till en ökad vänskap över årskurserna då de äldre eleverna ofta hjälper och leker tillsammans med de yngre. På skolgården skapas en vänlig och inkluderande och trygg atmosfär som alla har glädje av. Trivselledarna utbildas i lekar, aktiviteter och värderingsfrågor i trivselledarprogrammets regi.

Här går man igenom ett urval populära lekar och aktiviteter. Trivselledarna lär sig hur de skall leda och hålla en aktivitet. De får också lyssna till ett föredrag om att vara inkluderande, vänlig och respektfull.

Trivselledarna bär synliga västar.

Länk till trivselprogramet