Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trivselprogrammet

Trivselprogrammet syftar till ökad aktivitet och trygghet på rasterna. Elever i årskurs 4 och 5 utses till ledare för aktiviteterna, där både äldre och yngre kan hitta något spännande att göra tillsammans.

Trivselprogrammets mål är:                                                                            JPG image, 200 x 236

  • Främja ökad och mer varierande lek/aktivitet på rasterna
  • Skapa möjlighet för att eleverna ska kunna bygga goda vänskapsrelationer
  • Minska konflikter mellan elever
  • Främja värderingar och förhållningssätt som inkludering, vänlighet och respekt

Trivselledarna har ansvar för att förbereda, ta fram och organisera lekar och aktiviteter på raster alla dagar i veckan. Trivselledarna träffas regelbundet för att utvärdera och planera aktiviteter tillsammans med ansvariga pedagoger. Alla trivselledare utbildas inom Trivselledarprogrammet.

Många elever deltar i rastaktiviteterna som trivselledarna håller i. Våra äldre elever är mycket goda förebilder och de yngre eleverna söker sig till de äldre eleverna även på raster och tillfällen som inte omfattas av trivselprogrammet. Trivselledarna är mycket engagerade i sitt uppdrag och tar stort ansvar.

 

Länk till trivselprogrammet