Värdegrund

På Almekärrsskolans skolenheter sätter vi barns välbefinnande i första rummet. Det är viktigt för oss att våra barn mår bra. Alla ska känna sig trygga och trivas.

Tillsammans arbetar vi mot kränkande behandling och skapar en positiv och lärande miljö.

Värdegrundsord

På Almekärrskolans skolenheter har vi gemensamt valt ut fem värdegrundsord som vi tycker är viktiga att följa för att alla ska kunna må bra och trivas.
Dessa ord jobbar vi hela tiden med och försöker hålla levande på olika sätt. Just nu är detta ett arbete som fokuseras i elevrådet där även värdegrunds piloterna medverkar. Eleverådsrepresentanter och värdegrundspiloter tar med sig uppgifter tillbaka till sina klasser och arbetar vidare med detta.

Trygghet

Vi vill att alla ska känna sig trygga.

Respekt

Vi respekterar varandra i ord och handling
”Behandla andra som du själv vill bli behandlad”.
Vi reagerar/agerar direkt vid våld och kränkande behandling!

Ansvar

Vi tar ansvar för vårt uppträdande.
Vi är rädda om vår skola och vår miljö.

Ärlighet

Vi är ärliga och står för det vi gör.

Gemenskap

Vi arbetar för gemenskap personal-elever-föräldrar.