Värdegrund

På Almekärrsskolan sätter vi barns välbefinnande i första rummet. Det är viktigt för oss att våra barn mår bra. Alla ska känna sig trygga och trivas.

Tillsammans arbetar vi främjande och förebyggande mot kränkande behandling och skapar en positiv lärandemiljö.

Värdegrundsord

På Almekärrsskolan har vi gemensamt valt ut fem värdegrundsord som är viktiga för att alla ska må bra och trivas. Dessa värden jobbar vi med kontinuerligt.
Vi betonar människors resurser och möjligheter då vi är allas skola och stödjer alla.

 

 

Trygghet

Vi vill att alla ska känna tillhörighet och vara del av ett sammanhang.

Respekt

Vi respekterar varandra i ord och handling.
Vi behandlar andra så som jag själv vill bli behandlad.
Vi reagerar direkt vid våld och kränkande behandling.

Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och vi är rädda om vår skola och vår miljö.

Ärlighet

Vi är ärliga och står för det vi gör.

Gemenskap

Vi arbetar för gemenskap personal-elever-föräldrar.