Arbetslag

Skolan är indelad i tre gårdar: Norrgården, Sörgården och Mellangården.

På Norrgården går elever i  A-klasserna på Sörgården eleverna i B-klasserna och på Mellangården finner ni eleverna i C-klasserna.

För kontakt med arbetslagen se vänstermenyn.