Arbetslag årskurs 5

Vi som arbetar här är:

  • Katrin Larsson
  • Kimberly Drakenbrandt
  • Hanna Lindström Gunnarsson
  • Alexandra Sandén
  • Ellinor Björklund
  • Alessandro Puleo
  • Gökhan Mahshid

Telefon: 0302 - 52 13 60  /  sms 073 - 054 33 32