Arbetslag Förskoleklass

I arbetslaget Förskoleklass går elever från förskoleklasserna A, B och C. Här finns fritidshemmet Korpen.

Korpen har öppet klockan 06.00-18.00

Vi som arbetar här är:

  • Heléne Fallermo, fsk-klass A
  • Sara Bengtsson, fsk-klass A

  • Lena Gillholm, fsk-klass B
  • Katarina Götsten Sinclair, fsk-klass B

  • Eva Törnkvist, fsk-klass C
  • Jonas Torefalk, fsk-klass C

  • Carina Bergstrand, Korpen
  • Eva Lindström, Korpen

Kontakter

F-A   telefon: 0302-52 18 59  /  sms 0727-30 97 71
F-B   telefon: 0302-52 10 48  /  sms 0761-29 58 51
F-C   telefon: 0302-52 10 49  /  sms 0761-29 58 52

Korpen telefon numer: 0302-52 10 48  /  sms 0761-29 58 51