Arbetslag Förskoleklass

I arbetslaget Förskoleklass går elever uppdelade på fem grupper, 1-5. Här finns fritidshemmet Korpen.

Korpen har öppet från klockan 06.00 till klockan 18.00

Vi som arbetar här är:

  • Jonas Torefalk, F-1
  • Heléne Fallermo, F-2
  • Lena Gillholm, F-3
  • Eva Törnkvist, F-4
  • Katarina Götsten Sinclair, F-5

  • Carina Bergstrand, Korpen
  • Eva Lindström, Korpen
  • Pia Kronholm, Korpen

Kontakter

F-1 / Korpen    telefon: 0302-52 10 48  /  sms 076-129 58 51
F-2 / F-3          telefon: 0302-52 10 49  /  sms 076-129 58 52
F-4 / F-5          telefon: 0302-52 18 59  /  sms 072-730 97 71