Arbetslag årskurs 3

I arbetslaget F-1B går elever från förskoleklass och årskurs 1. Här finns ett fritidshem, Tärnan.

Tärnan har öppet klockan 07.00-16.45.
Telefonnumret är 0302-52 13 94.

Vi som arbetar på Tärnan:

  • Måna Owenede
  • Eva Törnkvist
  • Emma Ohlin
  • Carina Bergstrand
  • Emil Rasmusson

Förskoleklass Tärnan

  • Måna Owenede
  • Eva Törnkvist

Klass 1B

  • Katarina Andersson
  • Carina Bergstrand
  • Emma Ohlin