F-1C

I arbetslaget F-1C går elever från förskoleklass och årskurs 1. Här finns ett fritidshem, Korpen.

Korpen är öppningsavdelning för de elever som kommer innan klockan 7.00 och stänger klockan 16.50
Telefonnumret är 0302-52 10 48.

Vi som arbetar på Korpen:

  • Katarina Götsten Siclair
  • Lena Gillholm
  • Mattias Ivarsson
  • Eva Lindström
  • Pernilla Broman

Förskoleklass Korpen

  • Kattarina Götsten Sinclair
  • Lena Gillholm

Klass 1C

  • Mia Heikenström
  • Eva Lindström