Arbetslag Förskoleklass

Vi som arbetar här är:

  • Heléne Fallermo
  • Lena Gillholm
  • Eva Törnkvist
  • Katarina Götsten Sinclair

Fritidshemmet

  • Pia Kronholm
  • Linnh Alfredsson
  • Jasminka Skorupan
  • Tony Larsson
  • Hanna Lövenfors

Telefon: 0302-52 10 48  /  sms 076-129 58 51