Rektorer

Almekärrsskolan är indelad i två skolenheter. Varje skolenhet har en ansvarig rektor.

rektorerRektorerFoto: exaktafotoSkolenhet 1

Anna Wingård Eriksson 0302-52 20 53
Rektor för förskoleklasserna, klasserna åk 1-3 samt för alla fritidshemmen.

Skolenhet 2

Thomas Blomqvist 0302 - 52 20 52
Rektor för klasserna åk 4-5,  elevhälsoteamet och administrationen.