Rektorer

Almekärrsskolan är indelad i två skolenheter. Varje skolenhet har en ansvarig rektor.

Skolenhet 1

Anna Wingård Eriksson 0302-52 20 53
Rektor för förskoleklasserna,  åk 1-3 samt alla fritidshem

Skolenhet 2

Thomas Blomqvist 0302 - 52 20 52
Rektor för åk 4-5,  elevhälsoteamet och administrationen