Rektorer

Almekärrsskolan är indelad i två skolenheter. Varje skolenhet har en ansvarig rektor.

Skolenhet 1

Anna Wingård Eriksson 0302-52 20 53
Rektor för förskoleklasserna Falken ,Tärnan och Korpen,
klass 1A-3A, 1B-3B  och 1C-3C Anna är även rektor för alla fritidshemmen.

Skolenhet 2

Thomas Blomqvist 0302 - 52 20 52
Rektor för  4-5A, 4-5B, 4-5C,D Elevhälsoteamet och Administrationen