Om förskolan

Andersstugans förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola

Vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Vi som arbetar här heter:

Lisa Jaurelius, Mette Bejerholm Hansen och My Rutgersson

Telefon hit är 0302-521083

Lerum Andersväg 86, 443 30 Lerum

0302-521083, 0706-1295961

 

Inom Almekärrsenheten finns

Stina Zätterman och Jonas Henriksson
Reggio Emilia samordnare

Marie Folin
Pedagogista

Linda Mjölner, Jennie Näslund, Malin McNair
IKT-pedagoger

För mer information om Reggio Emilias filosofi se länkarna nedan