Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du kontaktar personalen.

Telefonnummer: 0302-52 17 43