Om förskolan

Bygrindens förskola är en Reggio Emiliainspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Bygrinden är en Reggio Emilia inspirerad förskola. För mer information se länkarna nedan

På Almekärrsenheten arbetar Stina Zätterman och Jonas Henriksson som Reggio Emilia samordnare.

Marie Folon är pedagogiskta för hela Almekärrsenheten.

IT pedagoger är Jennie Näslund & Sarah Smith

.