Arbetssätt och inflytande

Förskolan erbjuder med inspiration från Reggio Emilia en pedagogisk miljö med olika mötesplatser för inlärning och utveckling.

Vi delar upp barnen i två grupper. De yngsta barnen 1-3 år går på Andromeda och de äldre barnen går på Cassiopeja. Vi har öppna dörrar mellan avdelningarna, det blir bra tillfällen för barnen att lära av  varandra.Flicka som leker vid bord