Avdelning Andromeda

Avdelning Andromeda.

På vår avdelning är barnen mellan 1- 3 år gamla. Vi har 10 barn i gruppen och vi ser att just den lilla gruppen ger barnen möjlighet att vara aktiva och ta egna initiativ.

Genom att pröva sig fram mellan olika uttryckssätt gör barnen nya upptäckter och får nya infallsvinklar.

Bygrindens förskola

Vill du kontakta personalen på avdelningen ring:

0302-52 24 90.