Avdelning Cassiopeja

Avdelning Cassiopeja

På vår avdelning har vi 20 barn mellan 3- 5 år. Vi arbetar mycket i ateljén, den är viktig för oss, det är där vi kan samlas i mindre grupper och fokusera på något fenomen.

Varje barn är unikt och har ett eget sätt att tänka och lära sig nya saker.

Bygrindens förskola

För att kontakta oss på avdelning Cassiopeja ring:

0302-52 24 90.