Avdelning Cassiopeja

Avdelning Cassiopeja

På vår avdelning har vi 20 barn mellan 3- 5 år. Vi arbetar mycket i ateljén, den är viktig för oss, det är där vi kan samlas i mindre grupper och fokusera på något fenomen.

Varje barn är unikt och har ett eget sätt att tänka och lära sig nya saker.

Bygrindens förskola

På Cassiopeja arbetar:

Therese Neihoff
Förskollärare

Karin Rosin
Förskollärare

Susanna Nyberg
Förskollärare

Cecilia Samuelsson
Barnskötare

För att kontakta oss på avdelning Cassiopeja ring:

0302-52 24 90.