Kontaktsida

Adress:
Bygrindens förskolaBygrindens förskola
Hammars backe 27
443 38 Lerum

 

Telefon: 0302- 52 24 90

Personal

 

 


Administration

Gun-Britt Lilja
Telefon: 52 15 09
gun-britt.lilja@lerum.se

Vikarierande administratör Ingela Olsson 0302-521682

Rekotorer/Ledning

Thomas Holgersson 
Telefon: 52 10 62
thomas.holgersson@lerum.se

Kajsa Envall
Telefon: 52 20 23
kajsa.envall@lerum.se