Om förskolan

Ekeredsvägens förskola ligger nära naturen och har stora och inbjudande lokaler. Förskolans gård är varierande och utmanade för barnen.

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Ekered är en Reggio Emilia inspirerad förskola. För mer information se länkarna nedan

På Almekärrsenheten arbetar Sina Zätterman och Jonas Henriksson som Reggio Emilia samordnare.

Marie Folin är pedagogista för hela Almekärrsenheten.

IT pedagoger är Linda Mjölner, Jennie Näslund och Ida Israelsson.

.