Arbetssätt och inflytande

Här finner du hur vi arbetar här på förskolan och hur du som vårdnadstagare kan vara med att påverka och få insyn i verksamheten.

Ekeredsvägens förskolaI vårt pedagogiska arbete med barnen utgår vi från barnens erfarenhetsvärld, deras intressen, motivation och nyfikenheten att söka kunskap. Vi vill göra en inspirerande miljö där materialet är tillgängligt. Genom att ge barnen variation på material vill vi att de ska upptäcka och utveckla sin skapande glädje.

Vi arbetar med att skapa en trygg och harmonisk grupp där barnen lär sig att se och ta tillvara på varandras tillgångar.