Avdelningar

På Ekeredsvägens förskola finns det två avdelningar. Det finns en yngre barns avdelning (Hyddan) och en äldre barns avdelning (Kojan).

Avdelningarna samarbetar och barnen flyttas från yngre barn till äldre barn när de är mogna för detta.