Avdelning Hyddan

På Skogshyddan går barn i åldrarna 1-3 år. Skogshyddan har telefonnummer 0302-52 16 99.