Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer personalen på respektive avdelning och meddelar det på morgonen.

  • Skogshyddan 0302-521699
  • Kojan 0302-521698