Rektor och ledning

Förskolechefer/ rektorer

Thomas Holgersson 
Telefon: 52 10 62
thomas.holgersson@lerum.se

Kajsa Envall
Telefon: 52 20 23
kajsa.envall@lerum.se