Rektor och ledning

Förskolechefer/ rektorer

Thomas Holgersson 
Telefon: 0302-52 10 62

Cilla Larsson
Telefon: 0302-52 20 23