Om förskolan

Förskolan har rymliga och ljusa lokaler och med en gård som inbjuder till lek. Ekollonvägens förskola har två avdelningar Aspen och Eken.

Ekollonvägens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola och vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Ekollonvägens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola.