Folder till nya föräldrar.

Du som förälder är den som står ditt barn närmast. Därför är dina synpunkter betydelsefulla i förskolan.

Barn som bakarBarn som bakarFoto av: Eivor AhlBarn som leker.Barn som leker.Foto av: Eivor AhlMåla på golvet.Måla på golvet.Foto av: Eivor Ahl

 

 

 

 

Om du talar om vad du tycker är det lättare för personalen att ge ditt barn vad det behöver. För att kunna vara med och på verka behöver du känna till hur det är tänkt att förskolan fungerar.

Längre ner på sidan finns en folder som beskriver hur vi arbetar på våra förskolor.