Försäkringar

Alla barn och elever är försäkrade i Lerums kommun. Dessutom ingår även vissa andra grupper som omfattas av sektor stöd och omsorgs verksamhet.

Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringen

  • Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som fritid.

  • Försäkringen gäller alla barn och ungdomar folkbokförda i Lerums kommun från 0 till och med 19 år. Deltagare i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga när de är i skola men inte på kvällar/helger eller under semestern.

  • Försäkringen gäller barn/elever i både kommunal och privat verksamhet.

  • Försäkringen gäller även barn/elever som är folkbokförda i annan kommun men är inskrivna i förskola/skola i Lerums kommun.

  • Försäkringen gäller även i kommunen folkbokförda barn som inte är inskrivna i till exempel förskola.

  • Länsförsäkringars telefonnummer: 0521-27 30 00.