Sjukfrånvaro

Om ditt barn inte kan närvara på förskolan eller om det är sjukt vill vi att du ringer oss och meddelar det på morgonen. Telefonnummer: 0302-52 22 90 eller 0302 - 52 10 83.