Om förskolan

 

Skapande med både händer och fötter!

Förskolan består av fyra avdelningar med åldershomogena grupper. Förskolan har en stor och inbjudande gård och inne på förskolan finns det en piazza där barn från alla olika avdelningar möta.

Vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Rydsbergs förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola.