Grön flagg

På Rydsbergs förskola arbetar vi med miljömål utifrån Grön Flagg.

Grön Flagg är ett projekt för miljöcertifiering av skola och förskola. Idag finns det drygt 500 skolor och förskolor med i ett nätverk och det blir ständigt fler.

Delaktighet är nyckelordet

Nyckelordet är delaktighet. Ett miljöråd måste finnas, bestående av personal och elevrepresentanter. Förskolan bestämmer sig för fem konkreta miljömål som vi sedan arbetar aktivt med. De fem miljömålen ska formuleras inom ett av tre teman: kretslopp, vatten eller energi.

Efter cirka nio månader - ett år är det dags att göra en dokumentation över vårt arbete och skicka det till Håll Sverige Rent. De kommer då att besluta om vi är berättigade till den gröna flaggan.