Avdelningar

På förskolan finns det fyra avdelningar. Topasen, Smaragden, Safiren och Rubinen

I den mån det går arbetar vi åldershomogent