Avdelning Smaragden

Telefonnumret till Smaragden är

0302 - 52 10 64