Föräldraskapsutbildning

Lerums kommuns föräldraskapsutbildningar är program med syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn, att stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, att förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna.

Lerums kommun erbjuder utbildning kostnadsfritt. Ni träffar andra föräldrar och vi diskuterar strategier som underlättar för er i vardagen.

Anmälan till föräldraskapsutbildning

Aktuella utbildningar läggs fortlöpande ut här på hemsidan.  

Vi erbjuder föräldraskapsutbildning enligt konceptet ABC (Alla barn i centrum). Det är en serie av fyra gruppträffar om föräldraskap och vi varvar diskussioner, filmer och övningar baserat på den senaste forskningen inom föräldraskap och barns utveckling.

För anmälan och mer information kontakta oss enligt nedan kontaktuppgifter:

För föräldrar till barn 0-6 år fram till förskoleklass, Familjecentralen Växthuset i Gråbo

Telefonnummer: 0302 - 52 15 79
E-post:vaxthuset@lerum.se

Startdatum ABC under vårterminen:

  • ABC (2-6 år) startdatum 3/2
  • ABC (2-6 år) startdatum 18/3

För föräldrar till barn i skolålder, Föräldrastöd för skolbarn 

Telefonnummer: 0302- 52 23 93
E-post: plattform@lerum.se

  • Startdatum ABC 15/1