Välkommen till enhet Almekärr

Almekärrs enhet består av Bygrindens förskola, Ekeredsvägens förskola, Ekollonvägens förskola, Rydsbergs förskola och Timmeråsens förskola.