Vår personal

Här finner du vart du ska ringa eller e-posta för att komma i kontakt med förskolan personal. Se även vänstermenyn.

Förskolechefer/rektorer

Thomas Holgersson 
Telefon: 52 10 62
thomas.holgersson@lerum.se

Kajsa Envall

Telefon: 52 20 23
kajsa.envall@lerum.se