Vår personal

Här finner du vart du ska ringa eller e-posta för att komma i kontakt med förskolan personal. Se även vänstermenyn.

Förskolechefer/rektorer

Lisa Skagerberg 
Telefon: 0302-52 10 62