Avdelning Rubinen

På Rubinen arbetar

Daniella Thorsell
Förskollärare

Veronica Jonson
Förskollärare

Emilia Karlsson
Barnskötare

Louise Palmblad
Barnskötare