Avdelning Rubinen

På Rubinen arbetar

Stina Zätterman
Förskollärare

Lisa Jonsson
Förskollärare

Emma Stridsson
Barnskötare

Emma Halvordsson
Barnskötare