Avdelning Safiren

På Safiren arbetar

Malin Hedlund
Förskollärare

Fia Hellman
Barnskötare

Sofia Ohlsson
Barnskötare

Birgitta Rydén
Förskollärare