Avdelning Safiren

På Safiren arbetar

Malin Hedlund
Förskollärare

Heléne Andersson
Barnskötare

Annika Olsson
Förskollärare