Hur jobbar vi klimatsmart?

Kvalitetssäkringen i Almekärrs enhet, förskola 1- 5 år, innebär att vi utifrån läroplanen diskuterat och dokumenterat våra mål och arbetsmetoder.

Detta har resulterat i sju olika kompendier/områden som beskriver vårt arbetssätt och våra åtaganden. Däribland finns Natur och miljö som ett kvalitetsormåde. Se dokument nederst på sidan.

Förskolan är även cetrifierad Grön Flagg förskola.
Läs mer här >>