Hur jobbar vi klimatsmart?

Kvalitetssäkringen i Almekärrs enhet, förskola 1- 5 år, innebär att vi utifrån läroplanen diskuterat och dokumenterat våra mål och arbetsmetoder.

Detta har resulterat i sju olika kompendier/områden som beskriver vårt arbetssätt och våra åtaganden. Däribland finns Natur och miljö som ett kvalitetsområde.

Förskolan är även certifierad Grön Flagg förskola.
Läs mer här >>