Tillbygge på Timmeråsens förskola

Publiceringsdatum : 2015-12-14

Bygget är nu avslutat och stod klart till höstterminen 2017.

Timmeråsens förskola bestod tidigare av två hus med sju avdelningar, Karlavagnen och Vintergatan. Vintergatan har nu tagits bort då förskolan byggts ut till en förskola med sex avdelningar.