Om förskolan

Timmeråsens förskola är en Reggio Emilia inspirerad förskola

Vår verksamhet bygger på barnens intressen, tankar, frågor och idéer. Tillsammans kan vi sedan söka efter svar, förundras och vara nyfikna i stora eller små projekt. Då är det processen som är det viktiga, inte det vetenskapliga svaret. Barnen får i processen vara kreativa, forskande, söka svar och lösa problem.

Vårt arbetssätt måste ständigt ha möjlighet att förnyas i takt med att samhället och barnen förändras. Vi behöver hela tiden utgå ifrån barnen i det aktuella sammanhanget, då utgångspunkten är just de barn och den kultur man lever i.

Inom Almekärrsenheten finns

Stina Zätterman och Jonas Henriksson
Reggio Emilia samordnare

Marie Folin
Pedagogista

Sarah Smith, Jennie Näslund, Ida Israelsson
IKT-pedagoger

För mer information om Reggio Emilias filosofi se länkarna nedan