Avdelning Sirius

Telefon till Sirius
0725-544864

På Sirius arbetar

Nina Höglund 
Förskollärare

Malin Hovde
Barnskötare

Sara Jordeskog 
Förskollärare

Linda Grivander
Barnskötare