Avdelning Skytten

Telefon till Skytten
0725-362203

På Skytten arbetar

Anna Permanto 
Förskollärare

Lidia Sörqvist
Förskollärare

Eva-Lena Hilding
Barnskötare

Sophia Granbom
Barnskötare