Rektor och ledning

Förskolechefer/ rektorer i förskoleenheten

Thomas Holgersson 
Telefon: 0302-52 10 62
thomas.holgersson@lerum.se

Kajsa Envall
Telefon: 0302-52 20 23
kajsa.envall@lerum.se