Kvalitetssäkringsinstrument

Kvalitetssäkring utifrån läroplanens mål och våra arbetsmetoder.

1998 fick förskolan sin första läroplan och det innebär att förskolan sedan dess är det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdom.

Skolverket tillsynsmyndighet

Skolverket är sedan dess tillsyningsmyndighet för förskolan. Läroplanen utgår från en ansvarsfördelning där staten anger de övergripande målen och riktlinjerna för förskolan och kommunerna ansvarar för genomförandet.

Kvalitetssäkringen i Almekärrs enhet, förskola 1- 5 år, innebär att vi utifrån läroplanen diskuterat och dokumenterat våra mål och arbetsmetoder. Detta har resulterat i 9 olika kompendier/ områden som beskriver vårt arbetssätt och våra åtaganden.

Vår kvalitetssäkring är en process och arbetsplanen har reviderats 2009.